ยิ่งอีโก้สูง ยิ่งไม่เหลือใคร

โพสเมื่อ : 2018-10-09 6:21 น.

กลับมาใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปเถิด อย่าได้วางตัวสูงหรือมีอีโก้สูงเลย
เพราะบางทีสิ่งนั้นมันจะกลับมาทำร้ายตัวเราเอง