อัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา 87 : 1-19

โพสเมื่อ : 2018-10-09 2:13 น.

อัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา 87 : 1-19
ความหมาย-คำอ่าน ภาษาไทย