ฮับบะตุสเซาดะห์ดีจริงหรือไม่ Shuhada พร้อมพิสูจน์

โพสเมื่อ : 2022-04-22 6:11 น.

ฮับบะตุสเซาดะห์ดีจริงหรือไม่ Shuhada พร้อมพิสูจน์
Shuhada รวมทำโครงการ MOU กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เพื่อทำการวิจัยของตัวฮับบะตุสเซาดะห์
#Beritamuslim #Shuhada #ฮับบะตุสเซาดะห์