แนวทางปฏิบัติช่วงเปิดเรียนแนวใหม่ New Normal

โพสเมื่อ : 2020-07-22 9:31 น.

แนวทางปฏิบัติช่วงเปิดเรียนแนวใหม่ New Normal เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
1. อนุญาตให้มีการใช้อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประเภทนานาชาติ โรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา

2. การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบ ที่มีนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน

3. การใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐเพื่อการอบรม สัมมนาในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น