แนวทางปฏิบัติศาสนกิจ แนวใหม่ New Normal ป้องกันโรคโควิด 19

โพสเมื่อ : 2020-07-10 4:01 น.

แนวทางปฏิบัติศาสนกิจแนวใหม่ New normal ป้องกันโรคโควิด-19 ที่ควรรู้… เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่…