Berita Muslim

ขอต้อนรับพี่น้องมุสลิมทุกท่านสู่ช่อง "BERITA MUSLIM" สาระความรู้ดีๆในศาสนาอิสลามที่นำมาฝากทั้งมุสลิมีนและมุสลิมะห์ ไม่ว่าจะเรื่องความรัก คำสอน ข้อมูลต่างๆในศาสนาอิสลามหรือสิ่งไหนที่ทุกคนอยากรู้ เราจะนำคอนเทนต์ดีๆที่ฮาลาลมาให้ทุกคนได้รับชมกัน
เราเกิดมาเพื่ออะไร คำถามที่ต้องรู้ก่อนตาย!!

เราเกิดมาเพื่ออะไร คำถามที่ต้องรู้ก่อนตาย!! เมื่อชีวิตนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การเกิดและสิ้นลมไป สิ่งใดคือเหตุผลของการมาอยู่บนโลกดุนยานี้ที่แท้จริง ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป มาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน #life #Islam #BeritaMuslim ไม่พลาดทุกสาระน่ารู้ และครบเครื่องเรื่องอิสลาม อย่าลืมกด SUBSCRIBE @Berita Muslim ​

เมื่อ 18 มกราคม 2022 06:34