ดุอาอฺที่ทำให้ลูกเรียนเก่ง

        ลูกทุกคนจะดีได้ ก็ต้องมาจากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ การอบรมที่ดีย่อมส่งผลให้ลูกเป็นเด็กดี  ทำให้เขาเชื่อฟังคำพูด คำสอน มีมารยาทในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ การเข้าสังคม  หรือแม้กระทั่งการเรียน การเรียนของเขาจะไม่เป็นปัญหากับเขาเลยสักนิด  ทำให้เขาตั้งใจเรียน สนใจการเรียน ซึ่งเราอาจจะเห็นได้ในปัจจุบัน เด็กบางคนเรียนเก่ง เด็กบางคนเรียนไม่เก่ง ส่วนหนึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการอบรมหรือฐานะทางครอบครัวที่เขามีความสามารถในการส่งเสียให้ลูกเรียนที่ดีๆ แต่เด็กบางคนฐานะทางครอบครัวอาจไม่สามารถส่งเสียเขาให้เรียนที่ดีๆ อัลลอฮฺ(ซบ.)ให้ปัญญามนุษย์เราเท่าๆกัน แต่อยู่ที่ว่าตัวเราจะขวนขวายความรู้นั้นได้มากน้อยแค่ไหน สำหรับพ่อแม่แล้วการที่ได้เห็นลูกประสบความสำเร็จในเรื่องเรียนหรือในเรื่องต่างๆที่ทำให้ลูกของเขามีความสุข พ่อแม่ย่อมเป็นสุขใจ เด็กบางคนขวนขวายในเรื่องการเรียนทำให้เขาเป็นเด็กที่เรียนดี เรียนเก่ง พ่อแม่ทุกคนย่อมภูมิใจ แต่เด็กบางคนขวนขวายก็แล้วตั้งใจก็แล้ว ผลที่ออกมาก็ยังเหมือนเดิม ทาง berita muslim มีดุอาอฺดีๆที่จะให้ลูกๆของเราตั้งใจเรียน ทำให้เขาเรียนเก่ง และดุอาอฺมีดังนี้ 

ความว่า  ดังนั้น เราได้ดลใจให้สุลัยมานเข้าใจการตัดสินนั้น และเราได้ให้ความเฉลียวฉลาดและวิชาความรู้ที่หลักแหลมแก่แต่ละคน และเราได้ทำให้ภูเขาและนกแซ่ซร้องสดุดีร่วมกับดาวูด และเราเป็นผู้กระทำสิ่งเหล่านี้
การดุอาอฺเป็นเพียงตัวช่วยเสริมเท่านั้น ด้วยการขอดุอาอฺจากอัลลอฮฺ(ซบ.) ด้วยการมอบหมายให้อัลลอฮฺ(ซบ.) แต่ตัวเด็กเองก็ต้องไม่ลดความพยายาม พ่อแม่ก็ต้องเป็นแรงผลักดันให้ลูก ให้เขามีกำลังใจการศึกษาหาความรู้ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อตัวเด็กเอง อินชาอัลลอฮฺครับ รูปภาพจาก ANUGERAHQURAN
แปลและเรียบเรียงโดย awatih/beritamuslim


อ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที