โครงการ “การเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าราชอาณาจักรบาห์เรนรูปแบบออนไลน์”

โครงการ “การเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าราชอาณาจักรบาห์เรนรูปแบบออนไลน์”


           H.E. Ahmed  Abdullah   เอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนของประเทศบาห์เรนประจำประเทศไทย  กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน   โครงการ “ การเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าราชอาณาจักรบาห์เรนรูปแบบออนไลน์ “ ผ่านระบบ VIXMA-   “1st Hybrid Biz Matching Thailand-Bahrain 2020 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพช่องทางตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ของไทย ปี 2563 ร่วมกับผู้ซื้อจากประเทศบาห์เรน

         

          โครงดังกล่าวดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ( ISMED ) ร่วมมือกับสถานฑูตไทยในบาห์เรน   หอการค้า   อุตสาหกรรมประเทศบาห์เรนและบริษัท วิกซ์ม่า โกลบอล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานี้ ณ.โรงแรม วี เอ็ม แกลเลอรี่ บาย โซฟิเทล ราชเทวี กรุงเทพฯอ่านต่อ